Maandag: van 14:00 tot 01:00 uur

Dinsdag: van 14:00 tot 01:00 uur
Clubavond biljartvereniging EGBV vanaf 19:30

Woensdag: van 14:00 tot 01:00 uur
Clubavond biljartvereniging BV Zuid vanaf 19:30

Donderdag: van 14:00 tot 01:00 uur
Competitieavond biljarten bondsteams vanaf 19:30

Vrijdag: van 14:00 tot 01:00 uur

Zaterdag: van 10:30 tot 01:00 uur

Zondag: van 15:00 tot 24:00 uur